Artikel archief

RDW erkende pasfoto's

01-12-2022 20:11
Online rijbewijs verlengen Ook in de gemeente Goeree Overflakkee kunt u nu uw rijbewijs online verlengen. Er zijn wel wat voorwaarden! * Het maken van een digitale pasfoto dient bij een RDW erkende fotograaf  gedaan te worden. BIJ ONS DUS , WANT ONZE WINKEL IS RDW ERKEND.  * U hoeft geen...

Webwinkel

30-12-2019 19:18
Als wij een artikel niet in voorraad hebben, of niet in ons assortiment hebben. is het altijd te bestellen via onze webshop:    www.bewustwinkelen.nl Keuze uit ruim 67000 artikelen.  En voor 20.00 uur besteld, is de volgende werkdag vanaf 14.00 uur af te halen in onze...

DHL , DHL EXPRESSE en UPS

25-06-2018 19:10
Sinds begin dit jaar zijn wij Parcelshop van DHL en  Accespoint van UPS . Dat betekent dat u, uw pakjes bij ons kunt laten bezorgen om deze op een door u gekozen tijdstip op te halen.  Ook kunt u pakketjes bij ons afleveren om te versturen. Naast de retourpakjes van de postorders kunnen...

13 Juli Foto's

29-07-2017 11:12
De voorbereiding 's morgens vroeg.Alles is er klaar voor....En de toost na de onthulling.Op de foto vlnr. Burgemeester van Goeree Overflakkee Mw A Grootenboer-Dubbelman,  Ko Aleman,  Sita van Loon-Kamp,  Marinus van Loon,  Commissaris van de Koning in Zuid Holland Drs J...

HOFLEVERANCIER

06-07-2017 21:06
Zie onder OVER ONS  voor details.

TopVoordeel

13-02-2013 12:48

TopVoordeel van uw TopSlijter

21-01-2013 21:11
Ben u niet in de gelegenheid om zelf naar onze winkel te komen. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: zie Contact

Onderdelen 1 - 7 van 7


Privacy Policy

Drogisterij van Loon hecht veel waarde aan de beschermingvan uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere entransparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaandaarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drogisterij van Loon houdt zich inalle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming.  Ditbrengt met zich mee dat wij in ieder geval:

         
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is
tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;

-         
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         
Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;

-         
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt;

-         
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Drogisterij van Loon  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan deze website.

Persoonsgegevens van klanten worden door Drogisterij vanLoon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):-         
Administratieve doeleinde;-         
Communicatie over de bestellingen-         
Het informeren d.m.v nieuwsuitingen-         
Het bezorgen van de waardebonnen, die met de klantenkaart gespaard zijn.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:-         
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de
volgende persoonsgegevens van u vragen:-         
Voornaam;-         
Tussenvoegsel;         
Achternaam;-         
Adres -Postcode- Woonplaats-         
Telefoonnummer;-         
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Drogisterij van Loon
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:-         
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.