Drogisterij

 


Pharmacon Gecertificeerde Drogisterij

Ons Team

In de drogisterij werken 4 dames en 1 heer. Allemaal heel enthousiast om de klanten zo goed mogelijk te helpen.Allemaal gediplomeerd ook. Dat houdt in , het vakdiploma Drogist of Assistent Drogist. Daarnaast worden alle nascholingen gevolgd en worden er per jaar zo'n 10 a 12 produkttrainingen gevolgd.

En dat allemaal om de klanten van goed advies te kunnen voorzien.

Hieronder stellen zij zich aan u voor.

  E

Eef  Aleman van Loon.  Eigenaar - Drogist

Werkt in de winkel sinds 1979. Heeft het vakdiploma Drogist, en alle nascholingen daarvan. Het middenstandsdiploma en het diploma bedrijfsmanagement .  En recent het diploma Orthomoleculaire voedingstherapie.

Van al deze kennis wordt veel en vaak gebruik gemaakt door de klanten, en zelfs de huisarts zegt regelmatig:

 Ga maar naar Eef, die weet hier wel wat voor......

Dianne Vogelaar - Kanters    Assistent drogist

Kwam als 16 jarige, zo van school, in de drogisterij- toen nog met slijterij- werken. Full time en enthousiast. Ze haalde na het basisdiploma, ook het diploma assistent drogist.

Inmiddels is ze getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ze werkt nu  part-time.

Connie van't Hof-Vervloet.   Drogist

Werkt sinds 2008 in de Drogisterij. Ze kwam uit een heel andere branche, maar is verrassend snel een echte Drogist geworden. Ze heeft het vakdiploma Drogist gehaald. En dat ze daar goed mee uit de voeten kan wordt wel bewezen door het feit dat ze januari 2017 genomineerd was voor Beste ZelfZorgAdviseur van Nederland.  Als een van de beste 10 van Nederland stond ze op het podium in Nijkerk. En....

Ze is EERSTE geworden in de categorie Geneesmiddelen.

Bij Drogisterij van  Loon zijn ze bijzonder trots op deze prestatie van Connie.

Sita van Loon - Kamp 

Toen de 4e generatie 'Van Lonen", de winkel overnam, werd Sita mede-eigenaar in de VOF

Van 1995 tot 2010 runde zij, samen met Marinus, de Novalux-later Novy.  Nu is zij alweer een aantal jaren in de drogisterij werkzaam,  en weer bijgeschoold in alle artikelgroepen. Haar laatstgehaalde certificaat is van Louis widmer huidverzorging.

Ko Aleman   "Technische dienst"

Ko is niet zo vaak in de winkel te vinden, maar achter de schermen doet hij alles wat er te doen is. Hij is technisch en handig. Zo zet hij de nieuwe batterijen in de horloges, maar heeft hij ook  -zowat in z'n eentje- de laatste verbouwing van de winkel gedaan.

En, ja hij is de man van Eef.


Privacy Policy

Drogisterij van Loon hecht veel waarde aan de beschermingvan uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere entransparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaandaarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drogisterij van Loon houdt zich inalle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming.  Ditbrengt met zich mee dat wij in ieder geval:

         
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is
tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;

-         
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij
deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         
Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;

-         
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
zijn verstrekt;

-         
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Drogisterij van Loon  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of
in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
kan dit via de contactgegevens onder aan deze website.

Persoonsgegevens van klanten worden door Drogisterij vanLoon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):-         
Administratieve doeleinde;-         
Communicatie over de bestellingen-         
Het informeren d.m.v nieuwsuitingen-         
Het bezorgen van de waardebonnen, die met de klantenkaart gespaard zijn.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:-         
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de
volgende persoonsgegevens van u vragen:-         
Voornaam;-         
Tussenvoegsel;         
Achternaam;-         
Adres -Postcode- Woonplaats-         
Telefoonnummer;-         
E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Drogisterij van Loon
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:-         
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.